Agenda

Oktober 2023

Zeit

Mannschaft

04.Okt.2023

13:45 - 16:15

FE13 Score-Turnier

05.Okt.2023

17:00 - 18:30

Training

07.Okt.2023

10:00 - 12:00

Meisterschaft FE13 - FCO Südostschweiz

09.Okt.2023

17:00 - 18:30

Training

11.Okt.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining in Schwamendingen

12.Okt.2023

17:00 - 18:30

Training

16.Okt.2023

17:00 - 18:30

Training

18.Okt.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining in Schwamendingen

19.Okt.2023

17:00 - 18:30

Training

23.Okt.2023

17:00 - 18:30

Training

25.Okt.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining in Schwamendingen

26.Okt.2023

17:00 - 18:30

Training

28.Okt.2023

10:00 - 12:00

Meisterschaft FE13 - GC Stadt

30.Okt.2023

17:00 - 18:30

Training

November 2023

Zeit

Mannschaft

01.Nov.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining in Schwamendingen

02.Nov.2023

17:00 - 18:30

Training

04.Nov.2023

10:00 - 12:00

Meisterschaft FE13 - Team Zugerland

06.Nov.2023

17:00 - 18:30

Training

08.Nov.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining in Schwamendingen

09.Nov.2023

17:00 - 18:30

Training

11.Nov.2023

14:00 - 16:00

Meisterschaft FE13 - FCZ Stadt

13.Nov.2023

17:00 - 18:30

Training

15.Nov.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining in Schwamendingen

16.Nov.2023

17:00 - 18:30

Training

20.Nov.2023

17:00 - 18:30

Training

22.Nov.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining in Schwamendingen

23.Nov.2023

17:00 - 18:30

Training

25.Nov.2023

10:00 - 12:00

Testspiel FE13 - FCW Schützi

27.Nov.2023

17:00 - 18:30

Training

29.Nov.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining in Schwamendingen

30.Nov.2023

17:00 - 18:30

Training

Dezember 2023

Zeit

Mannschaft

05.Dez.2023

17:00 - 18:30

Training

06.Dez.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining in Schwamendingen

07.Dez.2023

17:00 - 18:30

Training