Agenda

April 2023

Zeit

Mannschaft

04.Apr.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

05.Apr.2023

13:30 - 16:00

Score Turneir

06.Apr.2023

16:30 - 18:00

Kein Training

07.Apr.2023

16:30 - 18:00

Karfreitag - Kein Training

11.Apr.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

12.Apr.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining

13.Apr.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

14.Apr.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

15.Apr.2023

11:00 - 00:00

FCZ Oberland - FCO Thurgau

18.Apr.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

19.Apr.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining

19.Apr.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining

20.Apr.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

21.Apr.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

22.Apr.2023

10:00 - 12:00

FCO Wil - FCZ Oberland

25.Apr.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

26.Apr.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining

27.Apr.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

28.Apr.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

Mai 2023

Zeit

Mannschaft

02.Mai.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

03.Mai.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining

04.Mai.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

05.Mai.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

06.Mai.2023

12:00 - 00:00

FCZ Oberland - noch offen

09.Mai.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

10.Mai.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining

11.Mai.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

12.Mai.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

13.Mai.2023

14:30 - 00:00

FCO Südostschweiz - FCZ Oberland

16.Mai.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

17.Mai.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining

18.Mai.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

19.Mai.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

20.Mai.2023

00:00 - 00:00

FCZ Oberland - GC Stadt

23.Mai.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

24.Mai.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining

25.Mai.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

26.Mai.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

30.Mai.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

31.Mai.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining

Juni 2023

Zeit

Mannschaft

01.Jun.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

02.Jun.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

03.Jun.2023

15:30 - 17:30

Team Zugerland - FCZ Oberland

06.Jun.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

07.Jun.2023

14:00 - 16:00

Pooltraining

08.Jun.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

09.Jun.2023

16:30 - 18:00

Mannschaftstraining

10.Jun.2023

12:00 - 14:00

FCZ Stadt - FCZ Oberland