Agenda

Juni 2023

Zeit

Mannschaft

03.Jun.2023

01:00 - 00:00

Play More Football Utogrund

03.Jun.2023

10:00 - 12:15

Play More Football Uitikon

06.Jun.2023

17:30 - 19:15

U11 Training

07.Jun.2023

17:30 - 19:15

U11 Training

09.Jun.2023

17:30 - 19:15

U11 Training

10.Jun.2023

08:30 - 16:30

Nicoletti Cup

10.Jun.2023

09:00 - 11:15

Play More Football Wil

10.Jun.2023

01:00 - 00:00

Play More Football St. Gallen

11.Jun.2023

10:00 - 12:15

Play More Football Utogrund

13.Jun.2023

17:30 - 19:15

U11 Training

14.Jun.2023

17:30 - 19:15

U11 Training

16.Jun.2023

17:30 - 19:15

U11 Training

20.Jun.2023

17:30 - 19:15

U11 Training

21.Jun.2023

17:30 - 19:15

Letztes U11 Training Jhg. 2012

23.Jun.2023

17:30 - 19:15

Kein U11 Training

24.Jun.2023

13:00 - 19:00

Turnier Zollikofen

27.Jun.2023

17:30 - 19:15

1. U11 Training Jhg. 2013

28.Jun.2023

17:30 - 19:15

U11 Training

30.Jun.2023

17:30 - 19:15

U11 Training